VERGOEDINGEN IN 2020

VANAF 2020 VERDER ZONDER CONTRACTEN MET ZORGVERZEKERAARS

De praktijk is altijd via contracten aangesloten geweest bij de meeste zorgverzekeraars. Door een contract af te sluiten met een zorgverzekeraar, wordt de behandeling in principe volledig vergoed en in de meeste gevallen betaalt de zorgverzekeraar direct de zorgkosten. In ruil daarvoor dient een zorgverlener een administratie bij te houden voor de zorgverzekeraar.

Per januari 2020 sluit de praktijk geen contracten meer af met zorgverzekeraars. Dit heeft mogelijk invloed op de vergoeding die u ontvangt voor de fysiotherapiebehandeling in de praktijk.

 

Wat betekent dit voor u?

Begin 2020 is het nieuwe zorgverzekeringsjaar gestart.

Heeft u gekozen voor een naturapolis? Dan kunt u verwachten dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen. Het grootste gedeelte (tussen 75% en 80%) krijgt u vergoed. Na de behandeling in de praktijk betaalt u de factuur en u declareert deze bij uw zorgverzekeraar. U kunt de behandeling in de praktijk betalen via pin-betaling of contant.

Heeft u een restitutiepolis? De behandeling wordt dan volledig vergoed. Na de behandeling in de praktijk betaalt u de factuur en u declareert deze bij uw zorgverzekeraar. U kunt de behandeling in de praktijk betalen via pin-betaling of contant.

 

Waarom geen contracten meer met zorgverzekeraars?

De contracten met zorgverzekeraars zijn niet onderhandelbaar en leggen administratieve verplichtingen op. Daarnaast bepaalt iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden en hanteert tarieven die een zorgverlener automatisch accepteert bij het tekenen van het contract. Deze tarieven zijn al meer dan 12 jaar vrijwel onveranderd gebleven. 

 

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 033 4757 000. 

 

Zie ook www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Zie ook www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd