DE PRAKTIJK


Al ruim 35 jaar werk ik, Frits Potappel, met veel plezier als fysiotherapeut en acupuncturist in Amersfoort. Mijn benadering is doelgericht, persoonlijk en op basis van professioneel vertrouwen. Omdat zowel fysiotherapie als acupunctuur behandelingen worden gegeven, kunt u voor een breed scala aan gezondheidsproblemen in de praktijk terecht.

De praktijk is geregistreerd bij de betreffende beroepsverenigingen, het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur), waardoor professionaliteit is gewaarborgd. Er zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie, zie uw polis of de website van uw zorgverzekeraar.

De praktijk is sinds 1996 gevestigd in Amersfoort, in de wijk Schothorst. In hetzelfde gebouw is huisartsenpraktijk Sagenhoek gevestigd.


EEN PLUSCONTRACT of niet?

Bij een aantal zorgverzekeraars kan een contract afgesloten worden waardoor een fysiotherapiepraktijk door hen gekenmerkt wordt als ‘pluspraktijk’. Ik heb er bewust voor gekozen om hier van af te zien, omdat het pluscontract veel extra administratieve taken met zich mee brengt. Deze extra tijd blijft daarom beschikbaar voor patiëntenzorg. Tenslotte worden naar mijn mening kwaliteitscriteria bepaald door de beroepsgroep en de fysiotherapeut zelf.